N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
两只小狗的打坐和感恩之心,让它们得到护法神的加持!
Date: 2016-08-01
Category: 佛门瑞相
Hits: 768  Downloads: 41
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1060  Downloads: 34
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 880  Downloads: 26
这块石头很神奇!科学无法解释为何几百年来掉不下来?因为上面有佛的头发!
Date: 2016-01-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 672  Downloads: 41
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 1024  Downloads: 48
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1546  Downloads: 116
震惊世界的七头蛇和五头蛇 2
Date: 2014-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2805  Downloads: 111
震惊世界的七头蛇和五头蛇
Date: 2014-04-12
Category: 六道轮回
Hits: 2314  Downloads: 172
佛祖显灵了 香灰烧后不断打成卷
Date: 2013-12-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2279  Downloads: 156
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1029  Downloads: 112
太神奇了!佛祖降临泸沽湖畔!
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 8762  Downloads: 221
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2059  Downloads: 186
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1904  Downloads: 163
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1861  Downloads: 148
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2161  Downloads: 185
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 5811  Downloads: 248
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4835  Downloads: 156
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4528  Downloads: 165
佛光显圣降甘露—实拍观世音、地藏王九华山显圣
Date: 2012-03-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 4570  Downloads: 188
2006年5月12日佛祖舍利赴苏州巡展归来朝阳天空现狮子吼云图
Date: 2012-03-20
Category: 佛门瑞相
Hits: 2328  Downloads: 115
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    上师    大圆满    显灵    弥勒菩萨    莲池海会    玛雅    人面疮    婴灵    瑜伽    尼泊尔    肉身舍利    虹身    火供    极乐世界    怪兽    神僧    手印    本焕    巴登多杰    放光