N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
2008年农历六月十九日,纯印老人玉石雕像的手指一触即动,并放出毫光!
Date: 2019-03-05
Category: 佛门瑞相
Hits: 479  Downloads: 11
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 1034  Downloads: 65
龙称法王在给众弟子灌顶时呈现大圆满彩虹瑞相
Date: 2013-05-15
Category: 佛门瑞相
Hits: 5928  Downloads: 264
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 5561  Downloads: 208
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 8238  Downloads: 252
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 10668  Downloads: 428
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 14407  Downloads: 567
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 7541  Downloads: 189
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6506  Downloads: 157
达真堪布在广西主持火供现场出现罕见瑞像
Date: 2012-03-29
Category: 佛门瑞相
Hits: 6145  Downloads: 180
秋耶仁波切指纹中的长寿佛像
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4971  Downloads: 169
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5003  Downloads: 184
晋美彭措法王显现神变实录
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 4454  Downloads: 186
大圆满虹身成就明证—闭关者陀美 虹身照片(阿明)
Date: 2012-03-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 5674  Downloads: 233
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1746  Downloads: 164
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1682  Downloads: 170
一生念金刚经的观慧法师所留下的金刚舌和现梵文的顶骨
Date: 2012-03-21
Category: 圣物舍利
Hits: 1788  Downloads: 178
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 佛门瑞相
Hits: 1901  Downloads: 138
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1417  Downloads: 125
徐彬居士舍利
Date: 2012-03-17
Category: 圣物舍利
Hits: 1416  Downloads: 165
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    观世音菩萨    真身    肉身舍利    上师    轮回    玛雅    婴灵    阿弥陀佛    神僧    紫磨真金    手印    舍利    天龙    佛七    尼泊尔    昆虫    显灵    怪兽    火供    鬼魂