N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
齐齐哈尔市郭师兄爸爸的亲身经历:一心归命 佛来换皮
Date: 2017-01-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 489  Downloads: 6
神奇!法王阿秋喇嘛的舍利,见者增福!
Date: 2016-12-31
Category: 圣物舍利
Hits: 477  Downloads: 6
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 551  Downloads: 5
经营肉铺报应,身上长出如被割的牛肉片
Date: 2016-08-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 469  Downloads: 18
共用一个身体的双头人女孩,称恋爱时很麻烦(佛教有:夫妻本是双头鸟,大难临头各自飞)
Date: 2016-08-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 367  Downloads: 13
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 410  Downloads: 22
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 924  Downloads: 24
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 757  Downloads: 16
据说是南中国上空拍到阿弥陀佛显圣像(图)
Date: 2016-05-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 927  Downloads: 39
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 807  Downloads: 36
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 570  Downloads: 38
六道轮回真是不虚——“猪皮人身”的孩子!
Date: 2015-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 811  Downloads: 61
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1038  Downloads: 74
《极乐世界示现在人间》视频中阿弥陀佛金身显圣
Date: 2013-11-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2478  Downloads: 132
西方三圣及西方极乐世界显现真实照片的缘起
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 11910  Downloads: 379
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2004  Downloads: 166
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1844  Downloads: 142
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1748  Downloads: 129
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2073  Downloads: 165
本焕长老封龛时顿现西方极乐世界上上品莲花——紫金莲花
Date: 2012-04-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 4670  Downloads: 149
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    戒杀    朝圣    天龙        弥勒菩萨    居士    火供    末法    佛光    巨人        怪物    人面疮    佛顶舍利    玛雅    观世音菩萨    显灵    紫磨真金    瑜伽    巴登多杰