N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
齐齐哈尔市郭师兄爸爸的亲身经历:一心归命 佛来换皮
Date: 2017-01-22
Category: 佛门瑞相
Hits: 649  Downloads: 12
神奇!法王阿秋喇嘛的舍利,见者增福!
Date: 2016-12-31
Category: 圣物舍利
Hits: 644  Downloads: 9
十方普觉寺小狗妙音往生极乐世界,下葬时天空拍照像似人形求拥抱!
Date: 2016-12-27
Category: 佛门瑞相
Hits: 676  Downloads: 9
经营肉铺报应,身上长出如被割的牛肉片
Date: 2016-08-04
Category: 佛门瑞相
Hits: 581  Downloads: 31
共用一个身体的双头人女孩,称恋爱时很麻烦(佛教有:夫妻本是双头鸟,大难临头各自飞)
Date: 2016-08-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 448  Downloads: 24
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2016-07-28
Category: 佛门瑞相
Hits: 506  Downloads: 33
妙!鸡足山上罗汉像自然显圣!
Date: 2016-05-31
Category: 佛门瑞相
Hits: 1014  Downloads: 29
鸡足山上华门首显现低眉的虚云老和尚头像!
Date: 2016-05-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 827  Downloads: 21
据说是南中国上空拍到阿弥陀佛显圣像(图)
Date: 2016-05-06
Category: 佛门瑞相
Hits: 1045  Downloads: 49
打七时诸佛菩萨和极乐天道地狱尽显眼前
Date: 2016-01-02
Category: 佛门瑞相
Hits: 940  Downloads: 41
女记者:我亲耳听到一只蛙临死前念阿弥陀佛
Date: 2015-09-16
Category: 六道轮回
Hits: 643  Downloads: 43
六道轮回真是不虚——“猪皮人身”的孩子!
Date: 2015-03-19
Category: 佛门瑞相
Hits: 920  Downloads: 72
火供现场惊现古装女鬼,吓坏女居士(图)
Date: 2014-10-26
Category: 佛门瑞相
Hits: 1118  Downloads: 86
《极乐世界示现在人间》视频中阿弥陀佛金身显圣
Date: 2013-11-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2550  Downloads: 145
西方三圣及西方极乐世界显现真实照片的缘起
Date: 2012-04-24
Category: 佛门瑞相
Hits: 12157  Downloads: 390
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2036  Downloads: 177
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1877  Downloads: 155
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1815  Downloads: 139
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2128  Downloads: 176
本焕长老封龛时顿现西方极乐世界上上品莲花——紫金莲花
Date: 2012-04-08
Category: 佛门瑞相
Hits: 4743  Downloads: 158
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7. 3
 8.  
 9.  >> 
Tags:    朝圣    巴登多杰    舍利    神僧    印光大师        末法    居士    轮回    佛堂    瑜伽    肯德基    火供    大明咒    腾空    婴灵    显灵    水结晶    鬼魂    放光