N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 1056  Downloads: 54
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 2026  Downloads: 130
福建妙智长老全身舍利
Date: 2013-05-30
Category: 圣物舍利
Hits: 2698  Downloads: 128
佛陀真身血舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 2239  Downloads: 149
佛陀顶轮真身舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1658  Downloads: 126
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1281  Downloads: 136
南投佛陀舍利世界和平塔佛陀舍利子
Date: 2013-05-16
Category: 圣物舍利
Hits: 1335  Downloads: 138
台湾南投县集集镇《佛陀舍利世界和平塔》镇国寺舍利塔极乐圣境莲花显像
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6779  Downloads: 237
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2240  Downloads: 203
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2076  Downloads: 188
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2099  Downloads: 169
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2346  Downloads: 203
净土宗祖师印光大师真身舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 5415  Downloads: 298
地藏王菩萨真身画像(晋美彭措法王定中所见请画师画下)
Date: 2012-04-10
Category: 佛门瑞相
Hits: 6751  Downloads: 283
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4154  Downloads: 143
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4060  Downloads: 172
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 4035  Downloads: 150
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3823  Downloads: 157
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3867  Downloads: 167
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3602  Downloads: 189
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    阿弥陀佛    婴灵    虹身    火供    佛祖    腾空        舍利    鬼魂    怪物    莲池海会    巨人    尼泊尔    佛顶舍利    人面疮    怪兽    手印        上师    玛雅