N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 696  Downloads: 39
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1433  Downloads: 108
福建妙智长老全身舍利
Date: 2013-05-30
Category: 圣物舍利
Hits: 2298  Downloads: 93
佛陀真身血舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1745  Downloads: 113
佛陀顶轮真身舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1292  Downloads: 86
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 976  Downloads: 98
南投佛陀舍利世界和平塔佛陀舍利子
Date: 2013-05-16
Category: 圣物舍利
Hits: 1043  Downloads: 86
台湾南投县集集镇《佛陀舍利世界和平塔》镇国寺舍利塔极乐圣境莲花显像
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6020  Downloads: 203
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2018  Downloads: 171
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1860  Downloads: 149
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1767  Downloads: 132
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2095  Downloads: 170
净土宗祖师印光大师真身舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 4894  Downloads: 259
地藏王菩萨真身画像(晋美彭措法王定中所见请画师画下)
Date: 2012-04-10
Category: 佛门瑞相
Hits: 6346  Downloads: 257
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3955  Downloads: 114
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3832  Downloads: 147
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3760  Downloads: 118
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3610  Downloads: 125
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3690  Downloads: 135
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3421  Downloads: 154
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    弥勒菩萨    焰口    往生    显灵    神僧    佛堂    瑜伽        肉身舍利    怪物        放光    巨人    人形    佛祖    紫磨真金    末法    虹身    净空法师    佛顶舍利