N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
毛主席神灵显圣?农家院墙现真身 惨烈车祸无伤亡
Date: 2015-09-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 735  Downloads: 41
实拍:张家界天门山惊现云中佛祖圣像
Date: 2015-04-12
Category: 佛门瑞相
Hits: 1480  Downloads: 111
福建妙智长老全身舍利
Date: 2013-05-30
Category: 圣物舍利
Hits: 2360  Downloads: 99
佛陀真身血舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1803  Downloads: 122
佛陀顶轮真身舍利(印度 锡金 隆德寺)
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 1339  Downloads: 93
西安庆山寺佛舍利
Date: 2013-05-23
Category: 圣物舍利
Hits: 996  Downloads: 105
南投佛陀舍利世界和平塔佛陀舍利子
Date: 2013-05-16
Category: 圣物舍利
Hits: 1100  Downloads: 94
台湾南投县集集镇《佛陀舍利世界和平塔》镇国寺舍利塔极乐圣境莲花显像
Date: 2013-05-16
Category: 佛门瑞相
Hits: 6140  Downloads: 207
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2036  Downloads: 177
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1877  Downloads: 155
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 1815  Downloads: 139
南京栖霞寺佛顶舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 2128  Downloads: 176
净土宗祖师印光大师真身舍利
Date: 2012-04-10
Category: 圣物舍利
Hits: 4956  Downloads: 265
地藏王菩萨真身画像(晋美彭措法王定中所见请画师画下)
Date: 2012-04-10
Category: 佛门瑞相
Hits: 6399  Downloads: 262
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3981  Downloads: 118
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3841  Downloads: 154
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3792  Downloads: 122
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3646  Downloads: 131
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3712  Downloads: 140
北京灵光寺佛舍利塔拍到奇异照片
Date: 2012-03-25
Category: 佛门瑞相
Hits: 3441  Downloads: 158
N/P:   Category: 
 1.  << 
 2.  
 3. 1
 4.  
 5. 2
 6.  
 7.  >> 
Tags:    手印    显灵    怪物    大圆满    怪兽    末法    佛顶舍利        人面疮    佛祖    往生    轮回    瑜伽    佛光    巴登多杰    巨人    预言        火供    舍利